Takstoversigt for 2018 og 2019        

 Takster i kr. inkl. moms
 
Hovedanlægsbidrag 18 og 19 9.062,50
Forsyningsledningsbidrag 18 og 19  21.250,00

Stikledningsbidrag 18
Stikledningsbidrag 19

 14.250,00
 14.250,00

Fast årsbidrag 2018 og 19  937,50
Vandafgift pr. forbrugt kubikmeter vand 12,50
Målerleje pr. måler pr. år  250,00
Bod 500,00
Frostsprængt måler/udskiftning af ny  1.500,00
Statsafgift i 2018 7,96
Statsafgift i 2019 7,96
 

 

 Bestyrelsen