Takstoversigt for 2016 og 2017        

 Takster i kr. inkl. moms
 
Hovedanlægsbidrag 9.062,50
Forsyningsledningsbidrag  21.250,00
Stikledningsbidrag  13.125,00
Fast årsbidrag 2016  1.062,50
Vandafgift pr. forbrugt kubikmeter vand 12,50
Målerleje pr. måler pr. år  250,00
Bod 500,00
Frostsprængt måler/udskiftning af ny  1.75,00
Fast årsbidrag 2017 reduceret til 937,50
Statsafgift er i 2016 reduceret til 7,82
   

 Bestyrelsen