Takstoversigt for 2017 og 2018        

 Takster i kr. inkl. moms
 
Hovedanlægsbidrag 17 og 18 9.062,50
Forsyningsledningsbidrag 17 og 18  21.250,00

Stikledningsbidrag 17
Stikledningsbidrag 18

 13.125,00
 14.250,00

Fast årsbidrag 2017 og 18  937,50
Vandafgift pr. forbrugt kubikmeter vand 12,50
Målerleje pr. måler pr. år  250,00
Bod 500,00
Frostsprængt måler/udskiftning af ny  1.500,00
Statsafgift i 2017 7,82
Statsafgift er i 2018 7,96
 

 

 Bestyrelsen