Vandkvalitet

Drikkevandsdirektivet fra 1998 stiller krav om bekendtgørelse (nr. 891 af 21. september 2001) om vandkvalitet (§ 30) og offentliggørelse om vandforsyningsanlæg (§33 stk. 3)

Vandanalyser foretages af R. DONS' Laboratorium
Lejrvej 29, Kr. Værløse
3500 Værløse
Tlf.: 4580 3133

Turnus for vandanalyserne er følgende:
 

• Maj Normal kontrol for rentvandstanke på 2 værker
• August Udvidet kontrol med organiske mikroforureninger
  (pesticider, -aromater, -organiske klorforbindelser) på 2 værker
• August/lige år 2 boringskontroller på Hågendrupvej
  - i 2004, 2006 og 2010 ff suppleret med pesticid analyse
• August/ulige år 2 boringskontroller på Smidstrup Strandvej
  - i 2005, 2007 og 2009 ff suppleret med pesticid analyse
• December 1 begrænset kontrol på ledningsnet
  1 begrænset kontrol på ledningsnet 
  - med uorganiske sporstoffer (Arsen, Bor, Nikkel)

Analyserapporterne sendes til Gribskov Kommune,  DGU og embedslægen. Dog kun i

tilfælde af overskridelse af forureningsniveau. Rapporter er tilgængelige i DGU's database

Kopi af rapporter samt beskrivelse af de enkelte parametres betydning kan rekvireres fra vandværket